No comments yet

जब म फिक्रीहरूले घेरिएँ

जब म फिक्रीहरूले घेरिएँ

रात विच अनायस ब्युंझिएँ

हृदयका छटपटाहटहरूमा

अशान्त  मनमस्तिस्कहरूमा।

तब म घुंडाहरूमा आएँ

वचनका प्रतिज्ञाहरूमा आएँ

‘प्रभु मेरा दायाँ हातमा हुनुहुन्छ’

म कदापी डगमाउनेछैन’।

प्रभुले सामर्थ्य दिनुभयो

शान्तिले पुन: राज्य गर्‍यो

म रमाहट र उत्साहले भरिएँ

हृदय भरिको धन्यवाद दिएँ।

म ठूलो सामर्थ्यमा उठें

मेरा दृष्टिहरू बदलिए

प्रेम र आशाहरूले भरिएँ

प्रशंसाहरूको भजन गाएँ।

यू./२०२०

Post a comment