No comments yet

मेमोरि कार्ड उपलब्ध छ

प्रवचनहरू र भजनहरू भरिएको मेमोरि कार्ष उपलब्ध छ। आफ्नो मोबाइलमा राखेर आत्मिक प्रवचनहरू र भजनहरू सुन्‍न सकिन्छ।

मेमोरि कार्ड अर्डर गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्ः ९८४९०४४७०६

Post a comment