Welcome to Kathmandu Baptist Church ‘Online’! Thank you for visiting our website. We would love to have you in one of our church services. Please feel free to contact us or visit us. We always love welcoming visitors in our church!

Good News for You! तपाईको लागि खुशीको खबर!

 

The Gospel | खुशीको खबर

यस अशान्ति र दुखकष्टले पूर्ण संसारमा पनि के त्यहाँ कुनै खुशीको खबर होला र? उत्तरको लागि थप पढ्नुहोस्।

हामी सबै मानिसहरु जन्मदेखि नै पापी छौँ। उदाहरणका लागि एक सानो बालकलाई हेरौँ। एक बालकलाई कसैले पनि रिसाउन, ढाँड्न, या झुट बोल्न सुकाउनुपर्दैन। ऊ आफैले यी पापहरु गर्न सिक्छ। हामी सबैजना स्वभावैले पापी छौँ। बाइबल, जो चाहिँ एक मात्र सत्य परमेश्वरको वचन हो, यसले भन्दछ रोमीको पुस्तक ३:१० मा, “जस्तो लेखिएको छ, ‘धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन’। त्यसै गरी रोमी ३:२३ मा लेखिएको छ, “किनकि सबैले पाप गरेका छन्, र परमेश्वरको महिमारहित हुनगएका छन्’। यसरी हामीहरु सबैजना पापी छौँ। यसमा कुनै दुइमत छैन।

तर हामी यहीँ रोकिदैनौँ। बाइबलले रोमी ६:२३ मा यसो भन्दछ, “किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो;” यसको माने हाम्रो पापको परिणाम या फल चाहिँ मृत्यु हो। यो बाइबलमा उल्लेखित मृत्यु भन्नाले हाम्रो आत्मिक मृत्यु भन्ने बुझिन्छ। यो आत्मिक मृत्यु चाहिँ परमेश्वरबाट अनन्तताका लागि अलग हुनु हो। यसको माने, हामी सबैजना परमेश्वरबाट अलग छौँ। किन? किनकी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, र उहाँ एक अपवित्र पापी व्यक्तिसँग सँगै रहन सक्नुहुन्न। हाम्रा पापहरुले हामीलाई हाम्रो परमेश्वरबाट अलग पारेका छन्। (यशैया ५९:२)

बाइबलले हामीलाई प्रष्ट गरी सिकाउँछ कि यदि हामीहरु पापीकै रुपमा मर्यौँ भने, हामीहरु अनन्तताका लागि परमेश्वरबाट अलग हुनेछौँ। मृत्यु पश्चात हामीहरु नरक भनिने डरलाग्दो, र भयानक पिडाको ठाउँमा जानेछौँ। यो चाहिँ नराम्रो र दुखलाग्दो खबर हो, तर सत्यता हो – एक तीतो सत्य हो।

तर खुशीको कुरा, हाम्रो लागि आशा छ, त्यहाँ खुशीको खबर छ। हामीहरु हाम्रो मृत्यु पश्चात नरकमा जानुपर्दैन। रोमी ६:२३ ले भन्दछ, “किनकी पापको ज्याला मृत्यु हो; तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानचाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो”। यसको माने हामीहरुले अनन्त जीवन पाउन सक्छौँ। यूहन्ना ३:१६ ले भन्दछ, “किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्नो एक मात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो – उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोहि पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्”। परमेश्वरले हामीलाई ज्यादै प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँले हामी नरक गएको चाहानुहुन्न। तर हाम्रा पापहरुका कारण हामीहरु नरकको दण्डको योग्य छौँ। तर उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई हाम्रा पापहरुका लागि मर्नलाई यस संसारमा पठाउनुभयो। करिब २००० वर्ष अघि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा मानिसको रुपमा आउनुभयो, र हाम्रा पापहरुको क्षमाकालागि क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, तर गाडिनुभएपछिको तेस्रो दिनमा फेरि जीवित हुनुभयो। येशू ख्रीष्ट आज जीवित हुनुहुन्छ, र स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ। एकदिन उहाँ फेरि यो संसारमा फर्कदैहुनुहुन्छ।

रोमी ५:८ ले भन्दछ, “तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ – हामी पापी हुँदा-हुँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो”। हामीले भोग्नु पर्ने पापको ज्याला, या दण्ड येशू ख्रीष्टले भोग्नुभयो। अब हामीले पाप क्षमाका लगि गर्नु पर्ने कुरा एउटै छ – प्रभुको नाम पुकारी पापको क्षमा माग्नु । रोमी १०:१३ ले भन्दछ, “किनकी प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले मुक्ति पाउनेछ।”

हामी सबैजना पापको दासत्वमा छौँ। हामीहरु पाप र शैतानको दास हौँ। त्यसैले नै हामीहरु स्वभावैले पाप गर्छौँ। तर त्यो पापको दासत्वबाट हामीले मुक्ति पाउन सक्छौँ, हामीले पापको क्षमा पाउन सक्छौँ। यो नै खुशीको खबर हो। यो कसरी सम्भव छ त? प्रेरित १६:३१ ले भन्दछ, ‘प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुहोस्, र तपाईले मुक्ति पाउनुहुनेछ…”

यदि तपाई साँच्चै गरी पापको क्षमा र पापको दासत्वबाट मुक्ति पाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईको लागि उपाय छ। मृत्यु पछि तपाई नरकको दण्डमा जानुपर्दैन। पापको क्षमा एकदम सहज छ – तपाईले येशू ख्रीष्टलाई आफ्ना पापहरुका लागि क्षमा माग्नुपर्छ, र उहाँलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुपर्छ, उहाँमाथि पाप क्षमाकालागि विश्वास गर्नुपर्छ। यदि तपाईले यसो गर्नुभयो भने, परमेश्वरले तपाईलाई पापको क्षमा र अनन्त जीवन दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। के तपाई आफ्नो पापको क्षमा माग्न चाहानुहुन्छ? समय धेरै बाँकी छैन। हाम्रो क्षणिक जीवनको कुनै भरोसा छैन। आफ्नो मृत्यु अघि नै पापको क्षमा माग्नुहोस्! येशू ख्रीष्टमा मात्रै साँचो शान्ति र साँचो मुक्ति, अनि पापको क्षमा मिल्दछ। आउनुहोस् आज नै येशू ख्रीष्टमाथि पाप क्षमाकालागि माफी माग्नुहोस्, मुक्तिकालागि उहाँमाथि विश्वास गर्नुहोस्!