No comments yet

अर्थपूर्ण जीवन

कहाँबाट शुरु भयो कहाँ हो अन्त

कोही क्रूर कठोर, कोही छन् सन्त

सास त सबै फेर्छन्, तर छैनन् सबै जीवित

अर्थपूर्ण जीवन भने येशू ख्रीष्टमै छ सिमित।

 

पैसा, सम्मान, ओहोदा अनि धन थरिथरि

सबको सोख र लालसा, अनि दौड-धुप मरीमरी

यो अमूल्य जीवन मात्रै यति?

प्रश्नको जलन कति भतभति!

 

सास फेरी मर्नु या मरी हुनु जीवित?

अर्थपूर्ण जीवन थुमा येशूमै छ सिमित

पापको क्षमा अनि परमेश्वरसंग मिलन

बुझौं आज, यही नै हो अर्थपूर्ण जीवन!

 

आदर्श गुरुङ

 

Post a comment